Urologové spolupracující s Bioptickou laboratoří s.r.o. v Plzni
Poskytují Thin Prep UROCYTE test (liquid based cytologie) - moderní vysoce spolehlivý test na karcinom močového měchýře
Najdete na www.urolog.czFakta o technologiích využívajících liquid based cytologie v souvislosti s cytologickým vyšetřením moči

Co je cytologické vyšetření moči a k čemu se používá?

Cytologické vyšetření moči je základním screeningovým (orientačním) vyšetřením. Jedná se o mikroskopické vyšetření moči, kde se posuzuje vzhled buněk a pátrá se po odlišnostech, které mohou znamenat nádorové onemocnění vývodných cest močových.
Nejčastěji se používá v případech, kdy se objeví krev v moči a je na místě nejdříve pacienta vyšetřit nejméně invazivní metodou. Vzhledem k tomu, že se krev v moči (popřípadě pouze mikroskopicky zjistitelné množství červených krvinek) může objevit u řady nenádorových onemocnění a funkčních poruch, cytologické vyšetření vybere část pacientů s rizikem zhoubného nádoru a tito pak podstoupí další již invazivnější vyšetření k potvrzení či vyvrácení diagnózy.
Dále se cytologické vyšetření používá ke sledování pacientů po léčbě nádorů vývodných cest močových.

Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto vyšetření?


Jedná se o rychlé a levné vyšetření, pro pacienta zcela nenáročné, lze jej snadno opakovat.
Bohužel pokud nedojde ke zpracování v krátké době (ideálně OKAMŽITĚ po odběru), buňky se postupně znehodnocují a úspěšnost záchytu nádorového onemocnění a výpovědní hodnota klesají.

Je možné toto základní vyšetření nějak vylepšit?


Provést cytologické vyšetření ihned je možné v nemocnicích s oddělením patologie, které dodanou moč zpracuje. Pokud toto není možné, je nutné moč správně uskladnit, což znehodnocení částečně zpomalí, ale nezastaví.
Předejít tomuto znehodnocení je možné použitím nové metody, tzv. LBC (liquid based cytology).

Co je LBC vyšetření a jak může pomoci?


Jde o použití speciálního ochranného roztoku (tekutého média), které výrazně zpomalí rozpad buněk a to z hodin až dní na déle než šest týdnů. Po tuto dobu je možnost záchytu nádorového onemocnění prakticky stejná, jako v případě okamžitého zpracování.
V laboratoři následně speciální přístroje nanesou na sklo tenkou přehlednou vrstvu buněk, což výrazně zlepší kvalitu mikroskopického vyšetření. Navíc je možné po tuto delší dobu provést i speciální barvící metody a genetické vyšetření buněk k zachycení a určení typu nádoru. Tím se snižuje riziko přehlédnutí nádorových buněk jejich poškozením, či úplným zničením, které nastává při běžném uskladnění moči.
Copyright © 2001-2024 Bioptická laboratoř s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování dat nebo jejich částí je zakázáno.
Provozuje Bioptická laboratoř s.r.o. se sídlem Mikulášské náměstí 628/4, 326 00 Plzeň, IČ: 49197827, kontakt. | Zásady cookies
Nette Framework powered
programming by Stanislav Smitka